Vytlačiť

Biblia
Katolícke biblické dielo na Slovensku sa aktívne zapojí do Roka Božieho Slova. Reaguje tak na pastiersky list biskupov Slovenska.

„Katolícke biblické dielo je k dispozícii diecézam, eparchiám a farnostiam, aby sme všetkým záujemcom mohli poskytnúť rady a odporúčania, ako prežívať Rok Božieho Slova, ktorý sa začína na Prvú adventnú nedeľu. Tešíme sa, že Konferencia biskupov Slovenska sa pridala k výzve prezidenta Katolíckej biblickej federácie, kardinála Tagleho a vyhlásila Rok Božieho Slova. Je to súčasť prípravy na prežívanie Nedele Božieho Slova, ktorá sa z rozhodnutia Svätého Otca Františka bude každoročne sláviť na 3. nedeľu v období cez rok“, povedal riaditeľ Katolíckeho biblického diela na Slovensku (KBD), kňaz Anton Ziolkovský.

Rada KBD sa 23. novembra stretla v Ružomberku, aby zosumarizovala základné línie prežívania Roka Božieho Slova. „KBD bude počas celého roka zverejňovať jednoduché analýzy nedeľných textov a na požiadanie sprostredkuje prednášky o Božom Slove a Svätom Písme vo farnostiach. Spolu s troma poslednými pápežmi si želáme, aby sa inštitúciám a duchovným pastierom podarilo viac umiestniť Božie Slovo do centrálnej pozície života a poslania Cirkvi,“ dodal Ziolkovský. KBD môže na vyžiadanie ponúknuť duchovným pastierom a pastoračným pracovníkom rady a konkrétne materiály pri zakladaní biblických krúžkov vo farnostiach a spoločenstvách. Rovnako je možné si objednať biblickú literatúru a biblické hry, ktoré KBD vydalo.

KBD je cirkevnou organizáciou zriadenou Konferenciou biskupov Slovenska s celoslovenskou pôsobnosťou so sídlom v Ružomberku. Jeho hlavným cieľom je vykonávať biblický apoštolát a napomáhať biblickú animáciu pastoračnej činnosti Cirkvi. Od 3. októbra 2019 je jeho riaditeľom kňaz Spišskej diecézy Anton Ziolkovský. Viac informácii o podnetoch ku prežívaniu Roku Božieho Slova je možné nájsť na stránke www.kbd.sk alebo e-mailovej adrese katolickebiblickedielo()gmail.com.

Zdroj: TK KBS (https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20191130013)