Nedeľa Božieho slova

nedela Bozieho slova logo

Nedeľa Božieho slova

Čítaj viac ...

Komentáre

rok bozieho slova logo

Rok Božieho slova

Komentáre

Čítaj viac ...

Rok Božieho slova

plagat Genezis

Aktivity v Roku Božieho slova

Čítaj viac ...

Knihy v r. Božieho slova

rozpravaj-mi-o-biblii 

Rozprávaj mi o Biblii

Čítaj viac ...

KBD v médiách

logo final3 

KBD v médiách

Čítaj viac ...

Je dôstojné a správne vzdávať vďaky vždy a všade, Tebe, Pane“. Aj keď tieto liturgické slová sú pravdivé v každom našom dni, pri slávení 25. výročia založenia Katolíckeho biblického diela nadobúdajú nový rozmer. Dňa 26. mája 2018 sa veriaci laici, rehoľníci a kňazi zišli v Ružomberku, aby poďakovali za prijaté dary a čas, v ktorom Boh vstúpil do života ľudí cez službu KBD. Slávnosť sa začala slávením svätej omše za účasti kardinála Luisa Antonia Tagleho, manilského arcibiskupa a Františka Rábeka, biskupa a ordinára Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky.

 

 Vo svojej homílii kardinál L. A. Tagle priblížil liturgické čítania a vyzdvihol aspekt poslania, v centre ktorého stojí Božie slovo.

Program pokračoval v aule Jána Pavla II. na KU. Po privítaní účastníkov Anton Tyrol, generálny sekretár Spišskej diecézy a bývalý riaditeľ KBD (1999-2011), priblížil vznik a činnosť KBD počas jeho existencie. Vychádzal z biblického textu, ktorý vyzdvihuje silu a účinnosť Božieho slova: „Božie slovo sa šírilo a rástlo“ (Sk 6,7; 12,24).

Hlavnú prednášku predniesol pozvaný hosť, kardinál L. A. Tagle, predseda Katolíckej biblickej federácie. Úvodné slová venoval dokumentu II. vatikánskeho koncilu Dei Verbum (1965) a posynodálnej apoštolskej exhortácii Verbum Domini Benedikta XVI. z pohľadu ich aktualizácie v miestnej Cirkvi. Zaznelo niekoľko veľmi praktických otázok, ktorými pozval zúčastnených k reflexii nad obnovenou víziou úlohy Božieho slova v Cirkvi a vo svete. Pokračoval úvahou nad evanjelizáciou. Poukázal na jednoduchosť tohto slova, ktorá spočíva v delení sa o radosť. Radostná zvesť – evanjelium, ktorým je Ježiš Kristus, prosí, aby bola zdieľaná. Spoločne sa potrebujeme sýtiť radostnou zvesťou. Na ňu sú otvorení zvlášť chudobní. Vážia si ju. V závere svojej prednášky sa venoval pálčivej a zložitej otázke utečencov a migrantov, kde vyzdvihol nutnosť hovoriť o danej téme nie v číslach a štatistikách, ale s pohľadom na konkrétne osudy ľudí. „Čokoľvek ste urobili jednému z tých maličkých, mne ste to urobili“ (Mt 25,40). Svojím jednoduchým, spontánnym a citlivým prístupom si kardinál získal srdcia účastníkov.


V popoludňajšom programe sa vzácny hosť stretol s členmi Rady KBD a s biblistami, ktorí mali možnosť opýtať sa na biblický apoštolát a témy s ním spojené. V tom čase ostatní účastníci mali možnosť priblížiť sa k Božiemu slovu v niektorom z workshopov, ktoré ponúkali rôzne témy alebo prístupy k práci so Svätým Písmom.

Záverečný program v aule Jána Pavla II. patril pohľadu do budúcnosti: KBD na ceste. Iveta Fides Strenková CJ, aktuálna riaditeľka KBD, priblížila službu a úlohy KBD na základe biblického textu o stretnutí Filipa a eunucha (Sk 8,26-40). Zaznelo povzbudenie k vzájomnej spolupráci a pozvanie k uvedomeniu si nášho spoločného poslania, aby sme sa ako prijímatelia radostnej zvesti, akým bol aj eunuch, stávali jej ohlasovateľmi v bežnom, každodennom živote.

Slávnostný charakter celého dňa umocnil svojim spevom komorný zbor Omnia zo Žiliny. Pod vedením dirigentky Moniky Bažíkovej sme si v podaní zboru vypočuli skladby S. Henninga, S. Raichmaninova, B. Martinů, C. Janequina a ďalších autorov.

Veríme, že toto stretnutie prispelo k oživeniu nášho pohľadu na Božie slovo v našom živote a vzbudilo túžbu stále viac ho poznávať a žiť v konkrétnej realite života.

Fotogaléria zo slávenia svätej omše v Rybárpoli: tu

Fotogaléria z programu v Aule Jána Pavla II na KU: tu

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top