Vytlačiť

V marci tohto roku uplynulo 25 rokov od založenia Katolíckeho biblického diela (KBD) Konferenciou biskupov Slovenska. KBD vzniklo v roku 1993 s cieľom pomáhať veriacim lepšie poznávať Božie slovo a čerpať z tohto nevyčerpateľného pokladu pre život. KBD je súčasťou medzinárodnej organizácie Katolícka biblická federácia (CBF), ktorá združuje 350 katolíckych spoločností pôsobiacich na poli biblickej pastorácie v 130 krajinách sveta. Spoločnou túžbou, ktorá pohýna naše snahy a aktivity je nechať vyniknúť Sväté písmo v živote jednotlivých veriacich a v celom cirkevnom spoločenstve, aby všetky pastoračné snahy Cirkvi boli živené Božím slovom. KBD realizuje rôzne formačné a publikačné projekty a každoročne pripravuje slávenie Biblickej nedele.

Pri tejto príležitosti Vás pozývame na Slávnosť Božieho slova, ktorá sa bude konať za účasti predsedu CBF kardinála Luisa Antonia Tagleho, arcibiskupa Manily, v sobotu 26. mája 2018 v Ružomberku, kde aktuálne sídli KBD.

PROGRAM:

9:00                 Registrácia (pred Aulou Jána Pavla II, KU)

10:00               Slávnostná sv. omša v kostole Svätej rodiny v Ružomberku - Rybárpoli

                        Hlavný celebrant: Kard. Luis Antonio Tagle, predseda CBF

11:30               KBD od jeho počiatkov: Mons. Anton Tyrol, generálny vikár spišskej diecézy

12:15               Lectio magistralis: Kard. Luis Antonio Tagle (simultánny preklad zabezpečený)

13:30               Obed

14:30-16:00    Workshopy (Auly PF KU)

16:15-16:45    KBD na ceste: sr. Iveta Fides Strenková CJ, riaditeľka KBD

17:30-18:30    Koncert speváckeho zboru OMNIA (Orgánová sieň na FZ KU)

 

V popoludňajšom programe je možnosť zúčastniť sa na jednom z ponúkaných workshopov, ktoré sú zamerané na rôzne prístupy a prácu s Božím slovom. Workshopy budú prebiehať v malých skupinách, aby sme mohli zažiť osobnú skúsenosť s Božím slovom a vytvoriť živé spoločenstvá, ktoré sa ním sýtiaÚčastníci si môžu vybrať z nasledujúcich možností workshopov:

1. Branislav Kľuska: „Nechať v sebe zapáliť oheň“: Bibliológ ako interaktívne čítanie Biblie v skupine.

2. Peter Nákačka: Lumko metóda: predstavenie metódy práce s biblickým textom, zhodnotenie a praktické prevedenie.

3. Martin Harčár: NanovoBohom: predstavenie vieroučného biblického seminára Heriberta Muhlena

4. Lucia Hidveghyová: Biblické sviatky od Pesachu k Šavuot

5. Daniel Slivka: Lectio divina

6. Sr. Eva Jaroušková CJ: Tanečná biblická meditácia

7. Sr. Viannea Kisilová: Dnes v tvojom dome - v tvojom srdci (Lk 19,1-10) – Bibliodráma

8. Mária Klašková a Petr Chalupa (ČR): Práca s biblickými postavičkami

9. Jakub Garčár SJ: Ignáciánska modlitba so Svätým písmom 

Celodenný program zakončíme koncertom Komorného speváckeho zboru OMNIA zo Žiliny pod vedením dirigentky Moniky Bažíkovej. Počas večera zaznejú skladby rôznych autorov a žánrov ako prejav nášho poďakovania Bohu za všetko krásne a dobré, čo pôsobí a koná aj prostredníctvom KBD.

Registrovať sa môžete: tu

Plagát na stiahnutie pre zverejnenie vo farnosti a spoločenstvách: tu