Vytlačiť

Nech cez slávenie týchto sviatkov

sa prítomnosť Neprítomneho

stane našou hlbokou skúsenosťou

a denne prežívanou skutočnosťou.

Zo srdca praje Iveta Fides CJ, riaditeľka KBD