Vytlačiť

„Nie je každá nedeľa biblická?“. Aj taká otázka sa v nás môže zrodiť, veď ako veriaci prichádzame každú nedeľu do chrámov, aby sme sa tam stretli so živým Bohom okolo stola Božieho slova a Božieho tela. Prichádzame s túžbou po živote, po jeho obnove, po načerpaní síl a jedným z prameňov je práve Božie slovo. Samozrejme, každá nedeľa je biblická. A predsa je na mieste, aby sme si z času na čas uvedomili dôležitosť Božieho slova pre náš život práve tým, že ho necháme vyniknúť a vytvoríme slávnostnejší priestor a čas pre udalosť stretnutia so Svätým písmom. 

Istú podobnosť nachádzame v samotnom živote. Ľudia, ktorí sú nám blízki a vzácni, sú pre nás darom a sú ním v každom aj tom najobyčajnejšom dni. Počas roka sú však dni, kedy im to chceme vyjadriť zvláštnym spôsobom. Prežívame to vedomejšie a v slávnostnej atmosfére a to práve preto, že všednosť dní nám túto hodnotu môže prikryť. Z toho dôvodu má Sväté písmo v dnešnú Druhú adventnú nedeľu zvláštne miesto v našom liturgickom aj rodinnom slávení. 

Pozývame rodiny, farské spoločenstvá s ich kňazmi, rehoľné spoločenstvá, aj jednotlivých veriacich, aby nechali Božie slovo zaznieť výnimočným spôsobom. Pristúpme opäť raz k nemu smädní a hladní, so „zvedavosťou začiatočníka“, s pokorou a vďačnosťou. Ponúkame Vám niekoľko materiálov, ktoré môžete použiť priamo, alebo sa nimi inšpirovať pri organizovaní stretnutia s Božím slovom uprotred nás. Medzi materiálmi, ktoré pripravili viacerí biblisti nájdete komentáre a katechézu k dnešným liturgickým čítaniam, katechézy o význame Svätého písma pre deti, spoločné modlitby veriacich pri liturgickom slávení, rozpis čítania Evanjelia podľa Marka na čas adventu, ktorý môže poslúžiť ako príprava na nový liturgický rok (B), v ktorom sa číta práve toto evanjelium, prezentáciu (ppt) k modlitbe ruženca s biblickými citátmi, ktorú môžete použiť v rodine alebo vo farnosti a návrh pre rodinnú pobožnosť.

Príjmime pozvanie pápeža František stať sa nástrojmi odovzdávania Slova, ktoré adresuje všetkým nám vo svojom apoštolskom liste Misericordia et misera na záver mimoriadneho roka milosrdenstva: Bolo by vhodné, aby každé spoločenstvo venovalo jednu nedeľu liturgického roka obnovenému úsiliu o šírenie, poznávanie a hlbšie pochopenie Svätého písma: jedna nedeľa venovaná celá Božiemu slovu, aby sme pochopili nevyčerpateľné bohatstvo, ktoré pochádza z trvalého dialógu Boha s jeho ľudom. Nech nášmu úsiliu nechýba kreativita, aby sa tento moment obohatil o iniciatívy, ktoré povzbudia veriacich stať sa živými nástrojmi odovzdávania Slova (bod 7).

Veríme, že slávenie Biblickej nedele, teda Božieho slova uprostred nás cez jeho čítanie, štúdium a modlitbu s ním, nám daruje obnovený pohľad na život a zapáli nás pre jeho šírenie v rôznych prostrediach nášho každodenného života.

Pripravené materiály na stiahnutie:

Komentáre k liturgickým čítaniam

Biblická nedeľa - Homília

Spoločné modlitby veriacich

Rodinná pobožnosť Božieho slova

Rozpis čítania evanjelia podľa Marka

Katechéza "Počuli sme Božie slovo"

Katecháza "Starý a Nový zákon v mojom živote"

Biblický ruženec - tajomstvá radosti

Materiály pre veriacich východného obradu:

Komentár k textu Kol 3,12-17

Komentár k textu Lk 17,12-19

Praktické usmernenia k sláveniu Biblickej nedele

Z rečí sv. Augustína