Nedeľa Božieho slova

nedela Bozieho slova logo

Nedeľa Božieho slova

Čítaj viac ...

Komentáre

rok bozieho slova logo

Rok Božieho slova

Komentáre

Čítaj viac ...

Rok Božieho slova

plagat Genezis

Aktivity v Roku Božieho slova

Čítaj viac ...

Knihy v r. Božieho slova

rozpravaj-mi-o-biblii 

Rozprávaj mi o Biblii

Čítaj viac ...

KBD v médiách

logo final3 

KBD v médiách

Čítaj viac ...

„Nie je každá nedeľa biblická?“. Aj taká otázka sa v nás môže zrodiť, veď ako veriaci prichádzame každú nedeľu do chrámov, aby sme sa tam stretli so živým Bohom okolo stola Božieho slova a Božieho tela. Prichádzame s túžbou po živote, po jeho obnove, po načerpaní síl a jedným z prameňov je práve Božie slovo. Samozrejme, každá nedeľa je biblická. A predsa je na mieste, aby sme si z času na čas uvedomili dôležitosť Božieho slova pre náš život práve tým, že ho necháme vyniknúť a vytvoríme slávnostnejší priestor a čas pre udalosť stretnutia so Svätým písmom. 

Istú podobnosť nachádzame v samotnom živote. Ľudia, ktorí sú nám blízki a vzácni, sú pre nás darom a sú ním v každom aj tom najobyčajnejšom dni. Počas roka sú však dni, kedy im to chceme vyjadriť zvláštnym spôsobom. Prežívame to vedomejšie a v slávnostnej atmosfére a to práve preto, že všednosť dní nám túto hodnotu môže prikryť. Z toho dôvodu má Sväté písmo v dnešnú Druhú adventnú nedeľu zvláštne miesto v našom liturgickom aj rodinnom slávení. 

Pozývame rodiny, farské spoločenstvá s ich kňazmi, rehoľné spoločenstvá, aj jednotlivých veriacich, aby nechali Božie slovo zaznieť výnimočným spôsobom. Pristúpme opäť raz k nemu smädní a hladní, so „zvedavosťou začiatočníka“, s pokorou a vďačnosťou. Ponúkame Vám niekoľko materiálov, ktoré môžete použiť priamo, alebo sa nimi inšpirovať pri organizovaní stretnutia s Božím slovom uprotred nás. Medzi materiálmi, ktoré pripravili viacerí biblisti nájdete komentáre a katechézu k dnešným liturgickým čítaniam, katechézy o význame Svätého písma pre deti, spoločné modlitby veriacich pri liturgickom slávení, rozpis čítania Evanjelia podľa Marka na čas adventu, ktorý môže poslúžiť ako príprava na nový liturgický rok (B), v ktorom sa číta práve toto evanjelium, prezentáciu (ppt) k modlitbe ruženca s biblickými citátmi, ktorú môžete použiť v rodine alebo vo farnosti a návrh pre rodinnú pobožnosť.

Príjmime pozvanie pápeža František stať sa nástrojmi odovzdávania Slova, ktoré adresuje všetkým nám vo svojom apoštolskom liste Misericordia et misera na záver mimoriadneho roka milosrdenstva: Bolo by vhodné, aby každé spoločenstvo venovalo jednu nedeľu liturgického roka obnovenému úsiliu o šírenie, poznávanie a hlbšie pochopenie Svätého písma: jedna nedeľa venovaná celá Božiemu slovu, aby sme pochopili nevyčerpateľné bohatstvo, ktoré pochádza z trvalého dialógu Boha s jeho ľudom. Nech nášmu úsiliu nechýba kreativita, aby sa tento moment obohatil o iniciatívy, ktoré povzbudia veriacich stať sa živými nástrojmi odovzdávania Slova (bod 7).

Veríme, že slávenie Biblickej nedele, teda Božieho slova uprostred nás cez jeho čítanie, štúdium a modlitbu s ním, nám daruje obnovený pohľad na život a zapáli nás pre jeho šírenie v rôznych prostrediach nášho každodenného života.

Pripravené materiály na stiahnutie:

Komentáre k liturgickým čítaniam

Biblická nedeľa - Homília

Spoločné modlitby veriacich

Rodinná pobožnosť Božieho slova

Rozpis čítania evanjelia podľa Marka

Katechéza "Počuli sme Božie slovo"

Katecháza "Starý a Nový zákon v mojom živote"

Biblický ruženec - tajomstvá radosti

Materiály pre veriacich východného obradu:

Komentár k textu Kol 3,12-17

Komentár k textu Lk 17,12-19

Praktické usmernenia k sláveniu Biblickej nedele

Z rečí sv. Augustína

 

 

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top