Vytlačiť

ŽIŤ BLAHOSLAVENSTVÁ ...

je názov jedného z experimentov Magis programu, ktorý mladým ponúklo KBD v rámci prípravy na Svetové dni mládeže v Krakove. 15. júla 2016 priputovalo do poľského mesta Łódź 2200 mladých ľudí zo všetkých kútov sveta. Po otvorení programu sa v malých skupinách rozpŕchli na rôzne miesta Litvy, Čiech, Slovenska a Poľska.

Jednu skupinu mladých z Francúzska, Poľska, Kórey, Sýrie a Slovenska privítala na šesť dní komunita sestier redemtoristiek v Kežmarku. Pod Tatrami sme spoločne objavovali tajomstvá blaženého, šťastného života. Orientáciou nám bolo Božie slovo, ktoré viedlo osobnú a spoločnú modlitbu, ale tiež sme odkrývali šťastie byť nasledovníkom Krista v prírode, jednoduchej práci, umení i dejinách, ako aj vo vzájomnom zdieľaní viery vo večernom Magis kruhu. Sprevádzala nás tá, ktorá je blahoslavená, lebo uverila, že sa splní Slovo, ktoré jej bolo oznámené (Lk 1,45). Po skončení experimenov sme opäť všetci priputovali práve k Márii na Jasnú horu a odtiaľ kroky mladých viedli do Krakova.

 Viac o Magis 2016 sa dočítate tu.

ČAS ODDELENÝ PRE BOHA

Žalmista hovorí: "Pane, nauč nás rátať naše dni, aby sme našli múdrosť srdca" (Ž 90,12). Čas nám nepatrí. Bol stvorený Bohom a človeku bol zverený. Sedemnásť účastnikov Letnej biblickej školy 2016 rozmýšľalo o tomto vzácnom dare pod vedením ThDr. Lucie Hidvéghyovej. Lektorka nás pomaly viedla po stránkach Biblie od textov týkajúcich sa Šabatu k textom židovských sviatkov. Postupné rozprávanie o Pesachu, Sviatku týždňov, Sviatku stánkov, o Novom roku a období "návratu", teda o dňoch zmierenia, ktorých vrcholom je sviatok Jom Kippur, nám pomáhalo nielen poznať viac židovstvo a ich slávenie, ale aj viac si uvedomovať nás samých, naše kresťanské slávenia a posvätnosť chvíľ v našom živote.