Vytlačiť

Tretia veľkonočná nedeľa je na Slovensku už viac rokov spojená s prívlastkom „biblická“. Slávenie Biblickej nedele upriamuje našu pozornosť na dôležitosť Božieho slova v každodennom živote veriacich jednotlivcov ako aj v živote Cirkvi.

Hodnota Biblie spočíva v jej používaní. Táto kniha je krásna práve vtedy, keď je ošúchaná častým používaním. Svedčí to o tom, že ju potrebujeme, že s ňou trávime čas, že sa sýtime a inšpirujeme Božím slovom. Objavujeme nanovo hodnotu Biblie jej čítaním a podelením sa s inými o to, čo sme objavili. Biblia môže byť krásnym darom pre blížneho, ale ešte cennejšou môže byť konkrétna služba lásky blížnym, ku ktorej nás inšpirovalo Pánovo slovo.

Srdečne Vás aj tento rok pozývame spoločne sláviť Biblickú nedeľu v rodinách, vo farnosti, v spoločenstvách, alebo v školách a predovšetkým ďakovať za dar Božieho slova.

KBD pripravilo materiál, ktorý chce pomôcť veriacim, aby spolu so svojimi pastiermi zažili, že Božie slovo je živé, účinné a stále aktuálne.

Plagát a pripravené dokumenty nájdete tu:

1. Biblické komentáre k liturgickým čítaniam (.docx a .pdf)

2. Bohoslužba slova mimo sv. omše (.docx a .pdf)

3. Spoločné modlitby veriacich (.pdf)

4. Biblická nedeľa - plagát (.pdf)

Pane, dnes Ti chceme ďakovať za dar Biblie, za miesto, kde počúvame Tvoj hlas, ktorý sa nám prihovára cez príbehy žien a mužov.

Ďakujeme tým, ktorí túto knihu preložili, a tak ju urobili pre nás zrozumiteľnou.

Ďakujeme za každého kto ju šíri, číta, modlí sa a dovolí, aby pretvárala jeho zmýšľanie a život.

Biblia je pohostinnou zemou, privilegovaným miestom, na ktorom nás stretávaš a prihováraš sa k nám.

Pane, ďakujeme Ti za Tvoje slovo, ktoré je nám tak blízke. Amen.