Vytlačiť

«Pane, otvor moje pery a moje ústa budú hlásať tvoju chválu...». Tieto slová zo Ž 51 vystihujú hlbokú pravdu o podstate modlitby a o nás, ktorí predstupujeme pred Boha s túžbou stretnúť ho.

Smieť chváliť Boha je jeho darom, lebo Boh je ten, ktorý otvára naše srdcia, očisťuje ich a napĺňa naše ústa chválou. Ak sa náš život stáva oslavou Boha, je to odpoveď na jeho dar, na Jeho lásku, ktorá nás predchádza.

 

 

Srdečne Vás pozývame na biblický víkend, ktorý sa bude konať 26.-28. februára 2016 v OCM v Ústi nad Priehradou. Spoločne budeme objavovať bohatstvo ukryté v Žaltári. Prineste si so sebou Sväté písmo.

Registrácia tu: https://docs.google.com/forms/d/1b5F7MHKv4TH9HIu--J6DSDy09aSiPa-xm-aJopPU9gk/viewform?c=0&w=1