Vytlačiť

„Aby sme boli schopní milosrdenstva a prijali ho za svoj životný štýl,

musíme sa na prvom mieste započúvať do Božieho slova“

(sv. Otec František, Misericordiae vultus, 13)

Aj v tomto školskom roku Vás srdečne pozývame na pravidelné mesačné katechézy a modlitbu s Božím slovom. Úvodné slová sv. Otca Františka sú pozvaním pre všetkých veriacich, aby sa počas nadchádzajúceho mimoriadneho jubilejného roka, ktorý sa začne 8. decembra 2015, ešte viac ponorili do Božieho milosrdenstva a osvojili si Otcov milosrdný pohľad a postoj.

 Božie milosrdenstvo bude spoločnou témou ôsmich stretnutí, ktoré sa budú pravidelne konať:

v Ružomberku vždy v pondelok o 17:00 hod v dome sestier sv. Františka – Zelená 2

Trstenej vždy v utorok o 18:00 hod. v obývačke OZ V.I.A.C

v Námestove vždy v stredu o 18:45. hod. (po sv. omši) v pastoračnom centre

 

19. – 20. – 21. október 2015

Zjavenie Božej tváre (Ex 32–34)

23. – 24. – 25. november 2015

Dejiny Božieho milosrdenstva (Ž 136)

14. – 15. – 16. december 2015

Navždy si ťa zasnúbim (Oz 2,4-25)

18. – 19. – 20. január 2016

Primát milosrdenstva (Mt 9,9-13)

15. – 16. – 17. február 2016

Pozerá na mňa s láskou (Lk 19,1-10)

14. – 15. – 16. marec 2016

Pozvaný k radosti (Lk 15,11-32)

18. – 19. – 20. apríl 2016

Povolaný odpúšťať (Mt 18,21-35)

16. – 17. – 18. máj 2016

Premieňa môj pohľad (Lk 10,25-37)

 Odporúčame prečítať si daný biblický text pred stretnutím