Vytlačiť

Katolícke biblické dielo už niekoľko rokov organizuje prednášky zahraničných biblistov, ktorí prichádzajú na Slovensko podeliť sa o svoje skúsenosti a poznanie Božieho slova. Pozvanie KBD prijal toho roku don Massimo Grilli, profesor Pápežskej univerzity sv. Gregora v Ríme, ktorý navštívi Slovensko v dňoch 6.-11. októbra 2014.

Prof. Massimo Grilli dokončil licenciátne (1983) a neskôr doktorandské štúdium (1992) na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme. Od roku 1988 pôsobí na Pápežskej univerzite sv. Gregora v Ríme, najprv na Inštitúte náboženských vied a od roku 1998 ako profesor teologickej fakulty, kde v rokoch 2001-2012 viedol katedru biblickej teológie. Hlavnou témou jeho vedeckej a pedagogickej činnosti sú synoptické evanjeliá a tiež sa venuje problematike pragmatickej lingvistiky a jej aplikácie na biblické texty. V rámci tejto oblasti spolupracuje ako vedecký direktor na projekte Evangelium und Kultur (Evanjelium a kultúra; cf.www.evangeliumetcultura.org).

Massimo-Grilli-1

Prof. Massimo Grilli sa počas svojej návštevy prihovorí študentom a pedagógom teologických fakúlt ako aj veriacim vo viacerých mestách, podľa následovného plánu: v Bratislave (6.10.) na RKCMBF UK a na TF TU, v Ružomberku na KU (7.10.), v Badíne na TI RKCMBF UK (8.10.), na Spišskej Kapitule na TF KU (9.10.) a v Prešove na GTF PU (10.10.).

Rok 2014 je na Slovensku rokom Sedembolestnej Panny Márie a tým je pre každého veriaceho príležitosťou viac sa ponoriť do tajomstva kríža, bolesti a zmrtvýchvstania. Práve z tohto dôvodu hlavnou témou plánovaných prednášok je paradox a tajomstvo života Ježiša ako aj života kresťanov, jeho učeníkov. Veríme, že stretnutia s prof. Massimom Grillim budú môcť byť spojené s prezentáciou jeho knihy „Paradox a tajomstvo. Markovo evanjelium“, ktorej preklad KBD pripravuje.

KBD spolu s ostatnými organizátormi Vás srdečne pozýva na prednášky. Presnejšie informácie a program budú včas zverejnené na www.kdb.sk a www.biblica.sk.