Vytlačiť

V mesiaci máj ožíva príroda a všetko vôkol nás. V tejto atmosfére obnovy a nového života sa v dňoch 6.-11. mája 2014 stretlo dvanásť mladých ľudí v exercičnom dome v Prešove, kde sa rozhodli v tichu načúvať Božiemu hlasu. Katolícke biblické dielo spolupracovalo s členmi Spoločnosti Ježišovej pri organizovaní a doprevádzaní mladých ľudí počas individuálnych duchovných cvičení. V meditáciach, pri slavení svätej omše a pri adorácii konfrontovali mladí svoj život s Božím slovom, nechávali sa ním formovať a v tichu rozpoznávali výzvy pre ich osobný život viery. V piaty deň sa nič neskončilo. Práve naopak. Teraz zostáva pokračovať na ceste a s Božou pomocou uskutočňovať to, k čomu sme volaní.