Vytlačiť

Katolícke biblické dielo v spolupráci s Konferenciou vyšších predstavených ženských reholí organizovalo v rámci permanentnej formácie stretnutie rehoľných sestier. V dňoch 11.-13.apríla 2014 sa v Kežmarku stretlo 11 sestier zo šiestich rôznych rehoľných spoločenstiev, aby spoločne čítali sv. Písmo, ktoré je základnou normou rehoľného života (Perfectae charitatis, 2). List apoštola Pavla Filipanom istotne nebol iba podnetom pre ich štúdium a modlitbu, ale aj pre obnovenie slobodného a verného nasledovania Krista v každodennom živote a službe.

Podobné stretnutie sa konalo v Užhorode 22. mája 2014, kde sestry spolu rozmýšľali nad biblickými ženami – Evou, Máriou a samaritánkou.