Vytlačiť

V tomto školskom roku prebiehali biblické stretutia, ktoré účastníkom pootvorili dvere do poznania sv. Pavla, jeho listov a teológie. Štvrtým víkendovým stretnutím, ktoré sa konalo od 28.-30. marca v Oravskom Centre mládeže, sa takto zakončil druhý ročník Školy Biblie a my Vám ponúkame svedectvo niektorých účastníkov programu.

Druhý ročník Školy Biblie ma priviedol k osobnejšiemu čítaniu sv.Písma. Naučila som sa, že Pavlove listy sú nielen teológiou, ale  zároveň reflektujú jeho osobný vzťah k ľudom, ktorým písal. Preto sú pre mňa teraz bližšie a zrozumiteľnejšie a rada sa k nim vraciam. Uvedomila som si viac, že v spoločenstve Cirkvi potrebujeme jeden druhého k rastu. Tým akí sme rôzni a aké rôzne dary máme, môžme sa navzájom dopĺňať a obohacovať a nebáť sa vstupovať do dialógu, tak ako apoštol Pavol s Petrom. I keď naše pohľady možu byť rôzne, spolu máme hľadať pravdu a usilovať sa o lásku – najväčší zo všetkých darov ...

Lenka

 

Škola Biblie mi dala základné poznatky o evanjeliách a o vybraných témach z listov apoštola Pavla. Som za to veľmi vďačný Bohu a Katolíckemu biblickému dielu na Slovensku. Obohatili ma prednášky biblistov, ale aj formačná stránka. Zároveň si uvedomujem, že tieto získané poznatky je treba prehĺbovať a odovzdávať ďalej. Biblia mi zapálila srdce a vždy viac a viac ma priťahuje svojím posolstvom. Prajem si, aby Škola Biblie ešte pokračovala, lebo je ešte veľa kníh, ktoré by bolo dobré preštudovať a premeditovať srdcom.

Štefan

 

Druhý ročník Školy Biblie zmenil môj život. Vďaka sv. Pavlovi som dokázala hlbšie spoznať a poznať Krista. Každý víkend bol pre mňa spomalením životného tempa, kedy som mohla vďaka Písmu načerpať novú silu a povzbudenie do života. Dozvedela som sa mnohé nové veci vďaka našim biblistom, ktoré mi otvorili "brány" súvislostí v chápaní Sv. Písma. Odvtedy je pre mňa aj každý liturgia slova počas sv. omše oveľa zrozumiteľnejšia a som pri nej pozornejšia. Som veľmi rada, že som mohla vytvoriť nové spoločenstvo, v ktorom som sa cítila veľmi dobre a mnohé rozhovory boli pre mňa veľkým obohatením.

Monika

 

Som veľmi vďačný za stretnutia v Škole Biblie. Uvedomujem si, že nežijem len sám a podobné záujmy majú aj iní ľudia. Stretnutia mi dali nový pohľad na slová Písma, ktoré neraz pri svätej omši vnímam hlbšie. Stretnutia pre mňa znamenali stíšenie sa v živote a nájdenie ostrova pokoja v hektickom svete. Boli zároveň možnosťou konfrontovať sa s inými ľuďmi, vymeniť si názory a prehĺbovať priateľstvá. Ďakujem za Školu Biblie a bol by som rád, keby bola pravidelnou – rok čo rok.

Peter