Nedeľa Božieho slova

nedela Bozieho slova logo

Nedeľa Božieho slova

Čítaj viac ...

Komentáre

rok bozieho slova logo

Rok Božieho slova

Komentáre

Čítaj viac ...

Rok Božieho slova

plagat Genezis

Aktivity v Roku Božieho slova

Čítaj viac ...

Knihy v r. Božieho slova

rozpravaj-mi-o-biblii 

Rozprávaj mi o Biblii

Čítaj viac ...

Hrdinovia Biblie

biblická spoločenská hra

Čítaj viac ...

Pilotný ročník Školy Biblie dospel do posledného „skúšobného“ víkendu. Uskutočnil sa 24. 5 - 26. 5. 2013 v Ústi nad Priehradou. Absolventi nedostali certifikát zadarmo. V piatok museli zvládnuť vedomostný test  a úspešne prezentovať svoje záverečné práce. Sobota, ako zvyčajne, bola otvorená aj širokej verejnosti. Hlavnú tému - Evanjeliá sv. Lukáša a Jána  sprístupnil prítomným  ThDr. Branislav Kľuska, PhD, a to nielen prednáškou, ale aj inými formami práce s biblickým textom. Účastníci pracovali s textami z Lukášovho a Jánovho evanjelia pomocou rôznych zaujímavých metód , medzi ktorými predovšetkým zaujala pomerne nová s názvom „Bibliológ“. Vyvrcholenie dňa sa udialo vo sv. omši spojenej s odovzdávaním certifikátov, ktorú celebroval Mons. prof. Anton Tyrol, generálny vikár Spišskej diecézy spolu s doc. Františkom Trstenským, odborným garantom Školy Biblie a s koordinátormi projektu P. Nákačkom a B. Kožuchom.  Sobotňajší večer zavŕšila slávnostná večera.

Pilotný projekt Školy Biblie sa zdarne zakončil nedeľnou sv. omšou a celkovým zhodnotením. A tak prví absolventi môžu ponúknuť svoje služby vo farnostiach, spoločenstvách či iných katolíckych inštitúciách.

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top