Vytlačiť

V sobotu 13. apríla 2013 sa v priestoroch rektorátu KU v Ružomberku zišli biblisti a členovia Rady KBD na svojom pravidelnom jarnom zasadnutí. Obsahom stretnutia bolo zhodnotenie činnosti KBD od posledného stretnutia v decembri 2012 a plánovanie nových projektov.

Hosťom bol prof. M. Pazzini, odborník na hebrejský, aramejský a sýrsky jazyk, ktorý sa vo svojom vstupe venoval problematike prekladu Sv. písma. Katolícke biblické dielo sa totiž na žiadosť KBS chystá realizovať nový projekt - Katolícky preklad Sv. písma.