Vytlačiť

V dňoch 12. až 14. apríla  2013 sa opäť konalo stretnutie milovníkov Biblie v Ústí nad priehradou. Hlavnou témou bolo tentoraz Evanjelium podľa Jána a hlavným prednášajúcim ThLic. Marek Vaňuš SVD.  Prekvapením stretnutia boli špeciálni hostia. Najprv  prof. Massimo Pazzini, dekan inštitúcie Studium Biblicum Franciscanum v Jeruzaleme, s ktorým mohli účastníci diskutovať v sobotu večer, a to na rôzne témy - o Svätej Zemi, o biblickom štúdiu či o jazykoch, ktorými hovoril Kristus...

Ďalší hostia, členovia Komunity blahoslavenstiev, vysvetlili spiritualitu Šabatu a v piatok večer si jeho slávenie spolu s účastníkmi aj  prakticky vyskúšali. V sobotu bola možnosť adorácie až do 24:00, aby to, čo sa zúčastnení dozvedeli, mohli aj „stráviť“...  Nedeľná prednáška s názvom Sv. písmo a nová evanjelizácia patrila Mgr. B. Kožuchovi, riaditeľovi Oravského centra mládeže v Ústí nad priehradou.

Najbližší biblický víkend sa bude konať  24. - 26. mája 2013 a témou budú Evanjeliá sv. Lukáša a Jána a upevňovanie nadobudnutých vedomostí rôznymi formami práce s biblickým textom. Nezabudnite, že sobotňajšie prednášky sú prístupné aj pre širšiu verejnosť! Stačí sa iba zaregistrovať na stránke www.skolabiblie.sk