Vytlačiť

Už tretí rok biblisti z Teologickej fakulty ako aj Teologického inštitútu Katolíckej univerzity v Ružomberku prednášajú v kňazskom seminári v hlavnom meste Lotyšska, Rige. Ich momentálny nedostatok profesorov biblických vied v letnom semestri tohto roka vyplnili prof. Anton Tyrol, ktorý prednášal didaktické knihy Starého zákona a doc. František Trstenský, ktorý tentoraz prednášal úvodné traktáty (hermeneutiku, biblickú geografiu a históriu). Prednášky sa uskutočnili v dňoch 18.-23. marca a obaja biblisti tam odprednášali spolu 48 hodín. Katolícka univerzita v Ružomberku chápe túto výpomoc ako vzájomnú výmenu dobier medzi miestnymi cirkvami, resp. medzi národmi: v 90-tych rokoch dostalo Slovensko výdatnú pomoc od Katolíckej cirkvi v Nemecku. Teraz zas slovenskí katolíci pomáhajú katolíkom v Lotyšsku.