Vytlačiť

Už niekoľko rokov sa 3. veľkonočná nedeľa na Slovensku slávi ako biblická nedeľa. Je to preto, že texty čítaní pri bohoslužbách v túto nedeľu vo všetkých troch cykloch veľmi dobre poukazujú na dôležitosť Božieho slova v živote apoštolov a prvotnej Cirkvi, a teda aj v živote nás – dnešných kresťanov. 

Cirkev vyzýva k šíreniu príležitostí na slávenie Božieho slova ako dôležitej súčasti liturgickej pastorácie. Úlohou tohto slávenie je ponúknuť veriacim, aby meditovali a modlili sa so Svätým písmo (VD, bod 65). Preto Katolícke biblické dielo pozýva kňazov, rehoľné spoločenstvá i laických veriacich, aby počas tohtoročnej biblickej nedele (14. 4. 2013) vo svojich farnostiach a inštitúciách zorganizovali „Slávenie Božieho slova“ v podobe nepretržitého čítania Svätého písma. Pripravené sú dva varianty: Čítanie Knihy žalmov a Čítanie Evanjelia podľa Lukáša a Skutkov apoštolov. 

 

Bližšie informácia o projekte, odporúčania, plagát, ako aj rozpis čítaní nájdete tu (doc1, doc2, doc3, plagát).