Nedeľa Božieho slova

nedela Bozieho slova logo

Nedeľa Božieho slova

Čítaj viac ...

Komentáre

rok bozieho slova logo

Rok Božieho slova

Komentáre

Čítaj viac ...

Rok Božieho slova

plagat Genezis

Aktivity v Roku Božieho slova

Čítaj viac ...

Knihy v r. Božieho slova

rozpravaj-mi-o-biblii 

Rozprávaj mi o Biblii

Čítaj viac ...

KBD v médiách

logo final3 

KBD v médiách

Čítaj viac ...

Pri Slávnosti Božieho slova kard. Luis Antonio Tagle slávil svätú omšu v kostole Svätej rodiny. V homílii, ktorej plné znenie Vám prinášame, priblížil liturgické čítania slávnosti. V prvom čítaní zaznel text zo Sk 8,26-40 a evanjelium z Mt 28,16-20.


 

Moji drahí bratia a sestry v Ježišovi Kristovi,

biblické čítania vybrané pre túto svätú omšu sú naozaj vhodné pre slávenie 25. výročia Katolíckeho biblického diela na Slovensku. Pripomínajú nám, že Božie slovo je v centre našej misie. 

V evanjeliu, vzkriesený Pán, skôr než vystúpil do prítomnosti a slávy Boha Otca, posiela svojich apoštolov na misiu. Majú ísť - nie tam, kde si sami vyberú, ale ku "všetkým národom". Ich putovanie malo účel: nie však taký, ktorý si sami určili, ale ten, aby získavali učeníkov - tak ako ich poveril Ježiš. Nie je to turistický alebo rekreačný výlet, ktorý si naplánovali apoštoli. Je to misionárska cesta, ktorú plánuje sám Ježiš. Nejdeme len tak. Sme poslaní.

Národy sa stanú Ježišovými učeníkmi krstom, v mene trojjediného Boha a skrze poslušnosť tomu, čo Ježiš povedal. Nekrstíme v našom mene. Nevyučujeme naše vlastné slová, ale slová Ježiša Krista. Je dobré si uvedomiť, že Ježiš vyslal aj tých učeníkov, ktorí mali pochybnosti. Vedel, že Svätý Duch bude pokračovať v ich vyučovaní, bude ich učiť Ježišove slová. Nesľúbil im úspech a slávu. Jediný prísľub, ktorý dal, bol dar jeho prítomnosti, "Ja som s vami po všetky dni, až do skončenia sveta". On vždy bude Emanuel, Boh s nami.

Prvé čítanie zo Skutkov Apoštolov ilustruje ako sa rozvíjala misia Cirkvi po Turícach na príklade osoby Filipa. Prenasledovanie a rozohnanie apoštolov sa nestalo prekážkou pre misiu rannej Cirkvi. Naopak, boli to príležitosti na šírenie evanjelia. Filip bol učeníkom a apoštolom podľa Ježišovej vízie. Bol citlivý na vedenie Ducha Svätého. Pozorne načúval podnetom Ducha. Poslúchal bez váhania. Filip nasledoval Ježišov misijný mandát pre apoštolov: vysvetlil eunuchovi Písma a pokrstil ho.

Filip je vzorom pre všetkých misionárov. Bol otvorený pre to, aby sa nechal poslať kdekoľvek, kde Duch Svätý chcel; otváral mysle pre chápanie Božieho Slova a pre prijatie krstu, sviatosti viery. Je zaujímavé, že po skončení tejto misie bol Filip unesený Svätým Duchom preč od eunucha. Nezáleží totiž na Filipovej prítomnosti. Podstatná je prítomnosť Ježiša - v Slove, vo sviatosti a v Duchu. Misionári by mali vedieť, kedy sa v pokore "stratiť", aby ľuďom pripomenuli, že je to Ježiš, kto bude s nami až do konca čias. Sme len služobníkmi Ježiša, ktorého slovo a prítomnosť buduje Cirkev. Amen. 

(preklad z anglického jazyka: Martin Kramara)

 

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top