Nedeľa Božieho slova

nedela Bozieho slova logo

Nedeľa Božieho slova

Čítaj viac ...

Komentáre

rok bozieho slova logo

Rok Božieho slova

Komentáre

Čítaj viac ...

Rok Božieho slova

plagat Genezis

Aktivity v Roku Božieho slova

Čítaj viac ...

Knihy v r. Božieho slova

rozpravaj-mi-o-biblii 

Rozprávaj mi o Biblii

Čítaj viac ...

KBD v médiách

logo final3 

KBD v médiách

Čítaj viac ...

nedela Bozieho slova logoFarebné logo predstavuje cestu učeníkov do dediny Emmaus, keď sa k nim v určitej chvíli priblížil vzkriesený Ježiš. Ikona pochádza od sestry Marie-Paul Farran, egyptskej rehoľníčky, členky Kongregácie Notre-Dame du Calvaire, ktorá žila a pracovala vo svojom kláštore na Olivovej hore v Jeruzaleme a zomrela pred rokom v máji. Logo znázorňuje vzkrieseného Krista, ktorý drží v ľavej ruke zvitok, čo symbol Svätého písma, ktoré našlo v jeho osobe svoje naplnenie. Po jeho boku sú dvaja učeníci: Kleopas, ktorého meno výslovne spomína Lukáš, a – podľa niektorých exegétov – manželka Mária. Tváre oboch sú obrátené ku Kristovi. Kleopas drží v ruke palicu, znamenie púte. Mária, ukazuje jednou rukou nahor zatiaľ čo druhou akoby sa dotýkala Pána, potvrdzujúc, že splnil starodávne sľuby a je živým Slovom, ktoré musí byť hlásané svetu. I Kleopas voľnou rukou ukazuje cestu, na ktorú sa musia všetci učeníci vydať, aby priniesli dobrú zvesť všetkým. Hviezda, symbol evanjelizácie a obraz „večného svetla“, vedie ich cestu a ukazuje im jej smer. Stojí za to povšimnúť si, že chodidlá všetkých troch sú zobrazené ako v pohybe, čo značí, že ohlasovanie Zmŕtvychvstalého Krista nemožno dosiahnuť „unavenými alebo lenivými učeníkmi“, ale iba tými, ktorí sú „dynamickí“ a pripravení nachádzať vždy nové spôsoby, ako hovoriť, aby sa Sväté písmo mohlo stať živým sprievodcom života Cirkvi a ľudu. Tým chce vyjadrenie loga poukázať na samotný zmysel Nedele Božieho Slova.

nedela bozieho slovaČítanie Božieho slova je dôležitým prvkom liturgie svätej omše. Keď sa totiž v Cirkvi číta Sväté písmo, sám Boh hovorí k svojmu ľudu, a Kristus, prítomný vo svojom slove, ohlasuje evanjelium (porov. VSRM 29). Preto sa treba starať, aby lekcionár a evanjeliár, ktoré sú určené na ohlasovanie Božieho slova, boli pri liturgických úkonoch v osobitnej úcte (porov. VSRM 348). Pri príležitosti Nedele Božieho slova je vhodné v liturgii slávnostnejšie preukázať úctu týmto liturgickým knihám.

Vo vstupnom sprievode v úvode svätej omše nesie evanjeliár diakon alebo lektor (VSRM 120), po príchode do svätyne ho položí na oltár (VSRM 122). Hoci to príslušné smernice jasne nehovoria, evanjeliár môže niesť (ak niet diakona a lektora) aj iný vhodný posluhujúci. Vo výnimočnom prípade ho možno položiť na oltár už pred začiatkom svätej omše. Pri incenzácii oltára v úvode svätej omše sa evanjeliár osobitne neincenzuje.

Čítať ďalej...

rybarVhodné prečítať pred lekciami danej nedele

     Iz 8,23b–9,3 V prvom čítaní z proroka Izaiáša počúvame ako v 8. stor. pred Kr. obávaní Asýrčania dobyli Galileu a časť jej obyvateľov odvliekli do zajatia. Prorok vidí tento kraj zahalený do hlbokej temnoty, ktorú priniesla vyčíňajúca smrť a zloba. No do tejto tmy zažiari Božie svetlo a radosť vystrieda smútok: tým svetlom bude nečakaný zrod zbožného kráľa Ezechiáša, či neskoršieho kráľa Joziáša z Dávidovho rodu (Iz 9,5). Ich nástup na trón bude ako východ slnka, keďže prinesú úľavu a neskôr aj oslobodenie od Asýrčanov. Boh tak láme symboly poroby: jarmo, brvno a palicu utláčateľa ako voľakedy cez smelého sudcu Gedeona a jeho skromné vojsko porazil obávaných Madiánčanov (Sdc 7,14n). Toto mesiášske proroctvo sa ideálne naplní v Kristovi a v jeho slove o kráľovstve, ktoré ako prví začujú Galilejčania.

Čítať ďalej...
Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top