Nedeľa Božieho slova

nedela Bozieho slova logo

Nedeľa Božieho slova

Čítaj viac ...

Komentáre

rok bozieho slova logo

Rok Božieho slova

Komentáre

Čítaj viac ...

Rok Božieho slova

plagat Genezis

Aktivity v Roku Božieho slova

Čítaj viac ...

Knihy v r. Božieho slova

rozpravaj-mi-o-biblii 

Rozprávaj mi o Biblii

Čítaj viac ...

KBD v médiách

logo final3 

KBD v médiách

Čítaj viac ...

jakubova studna sycharePrvé čítanie Ex 17,3-7

Čítanie spája tému smädu ľudu s témou jeho reptania a pokú¬šania Boha v púšti. Motív reptania je typický pre putovanie Izraela púšťou. Po vyslobodení a prechode morom je Izrael je ako na začiatku, zabudol na zázraky v Egypte a nedôveruje Pánovi. Boží dar slobody sa ľudu stal bremenom! Nedostatok vody v Rafidim vyvolal vzburu Izraelitov pro¬ti Mojžišovi, ktorá je ostrým právnym sporom (hebr. ríb na pozadí mena Meríba, miesto sporu a vadenia). Je to proces proti obžalovanému, ktorým je Mojžiš a nepriamo aj Boh. Sú obvinení z toho, že nesplnili niečo, k čomu sa zaviazali na začiatku vyslobodenia ľudu z otroctva. Vzbura proti Mojžišovi je vlastne procesom proti Bohu. Mojžiš to ľudu právom vyčíta. Na pozadí ľudskej nevery sa však ukazuje Božia vernosť a Pán sa opäť postará o svoj ľud a nechá vytrysknúť vodu zo skaly. Ľud však pochybuje o tom, či je Boh na ich strane a medzi nimi, čím pokúšali Pána (prvý názov miesta Massa pochádza z koreňa „pokúšať“). V tomto čítaní je kráčanie púšťou po vyslobodení z Egypta predobrazom Veľkej noci a hľadanie vody symbolizuje opravdivý život (porov. evanjelium Jn 4 o živej vode).

Čítať ďalej...

vrch tabor2Prvé čítanie Gn 12,1-4a

Úryvok z Knihy Genezis je povolaním Abraháma a jeho odpoveďou na povolanie. Ním sa začína strategický úsek dejín a zrod Izraela. Boh sa naliehavo dáva počuť v imperatíve „odíď“, čo je jediný príkaz v Božej reči Abramovi. Ak Abram splní ťažký príkaz a opustí svoju krajinu, svoj rod a svoj otcovský dom, čo je pre orientálca mimoriadne ťažké, tak Boh začne konať a požehnávať jeho ale aj všetky národy na zemi. Boh prikazuje a zároveň Abrama motivuje siedmimi predpoveďami (tri účelové vety a štyri oznamovacie vety, v rámci daných viet je 7-krát obmenené zámeno ty). Povolanie Abrama prechádza do univerzálnej polohy („všetky pokolenia“) a stojí na kľúčovom slovese „požehnať“ a na jeho 5-násobnej obmene koreňa. To, čo dnes ľudia nazývajú šťastím alebo úspechom, starozákonný človek vyjadroval slovom požehnanie (s tým rozdielom, že Izraelita za tým videl vždy Božiu štedrú ruku). Prísľub požehnania je protikladom nepožehnaného stavu ľudstva. Boh sám chce presláviť tiež meno Abraháma. Je to opačný postup ako v príbehu o Babylonskej veži, kde si spoločenstvo národov samo bez Boha postačovalo pri presadzovaní mena (Gn 11,4), no skončilo to fiaskom. V povolaní je vždy dôležitá až odpoveď povolaného (v. 4). Reakcia Abrama na Pánov hlas je pozitívna. Abram opúšťa minulosť a vo viere odíde v ústrety novej budúcnosti. Boh začína napĺňať svoje slovo.

Čítať ďalej...

ilustracny-3Prvé čítanie: Gn 2,7-9;3,1-7

Boh dal človeku dar života. Človek je Božím umeleckým dielom oživené Božím dychom. To však nebol jediný dôkaz Božej štedrosti: Boh usadil človeka v záhrade Eden (“zahrada” - príslušné gréc. slovo paradeisos i slovenský výraz raj z (pa)ra(da)j je perzkého pôvodu a znamená „kráľovská záhrada/ ohradený park”; Eden znamená v hebr. „potešenie, rozkoš“). Početné stromy pekné na pohľad a s chutnými plodmi zvýrazňujú rozmanitosť a krásu darov. Pán Boh dáva človeku dobré veci. Had, nepriateľ človeka hovorí prvý v Písme teologicky, totiž hovorí o Bohu a predkladá žene úplne odlišný obraz Boha: Boh je ten, ktorý iba zakazuje, ba dokonca človeka žiarlivo pripravuje o všetko (Gn 3,1.5). Nepriateľ človeka polopravdami a spochybňovaním Božích početných možností a jediného zákazu (2,16b-17) sľubuje žene plnší život dosiahnuteľný jedením plodu zo stromu poznania dobra i zla: plod symbolizuje Zákon a jeho jedenie vyjadruje morálnu samostatnosť určujúcu “dobré a zlé” nezávisle od Boha (porov. Ž 19,8-10). Išlo tu o otázku múdrosti a pravdy. Obaja ľudia jedli z plodu stromu a spoznali, že sú nahí: nahota tu symbolizuje zraniteľnosť, stratu dôstojnosti a neschopnosť prístupiť k Bohu, preto ju zakrývajú pomerne širokými figovými listami. Daná stať názorne ponúka zrod a dôsledky exemplárneho prvotného hriechu: pokušenie – váhanie – konanie – hanba a strach a neskôr v dialógu postáv s Bohom sa dostaví aj zvaľovanie viny na druhých.

Čítať ďalej...
Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top