Nedeľa Božieho slova

nedela Bozieho slova logo

Nedeľa Božieho slova

Čítaj viac ...

Komentáre

rok bozieho slova logo

Rok Božieho slova

Komentáre

Čítaj viac ...

Rok Božieho slova

plagat Genezis

Aktivity v Roku Božieho slova

Čítaj viac ...

Knihy v r. Božieho slova

rozpravaj-mi-o-biblii 

Rozprávaj mi o Biblii

Čítaj viac ...

KBD v médiách

logo final3 

KBD v médiách

Čítaj viac ...

rok bozieho slova logo1. čítanie: Iz 35,1-6a.10

Úryvok je z bloku (Iz 34 – 35), ktorý má názov „budúca spása“. Text opisuje najskôr prejavy prírody, ktorá sa bude rozvíjať, vyschnutá zem sa stane úrodnou, púšť rozkvitne, všade bude krása ako na Karmeli, ktorý je mimoriadne krásny kút Svätej zeme a pod. Za týmito materiálnymi alebo prírodnými krásami treba vidieť krásu duchovných darov.

Čítať ďalej...

rok bozieho slova logo1. čítanie: Gn 3,9-15.20

Uvedený text 1. lekcie je súčasťou tzv. 2. správy o stvorení sveta. Je to správa, ktorá síce nehovorí tak pekne schematicky o stvorení sveta za šesť dní, ako 1. správa, ale je cenná najmä tým, že podáva ďalšie detaily o prvých ľuďoch, o ich menách, o ich vzájomnej radosti jeden z druhého a pod. Hovorí nám tiež o prvotnom hriechu a jeho dôsledkoch, aj o nádeji víťazstva nad pokušiteľom. Túto nádej dal Boh prvým ľuďom.

Čítať ďalej...

rok bozieho slova logo

2. adventná nedeľa

1. čítanie: Iz 11,1-10

Prvá lekcia je z Izaiášovej „Knihy o Emanuelovi“ (Iz 7 – 12) a hovorí najskôr o Mesiášovi a o Pánovom duchu, ktorý na ňom spočinie (v. 1-2). Potom spontánne pokračuje charakteristikou vzťahu, ktorý Mesiáš bude mať voči maličkým, aj voči bezbožníkom. Bude súdiť podľa pravdy a vo vernosti (v. 3-5). Dôsledkom jeho vlády bude pokoj a súlad v celom tvorstve (v. 6-8). Tieto mesiášske dobrá sú tu opísané pomocou rajských kategórií a vyjadrujú dokonalú harmóniu medzi tvormi, ktoré tradične stoja proti sebe.

Čítať ďalej...
Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top