Nedeľa Božieho slova

nedela Bozieho slova logo

Nedeľa Božieho slova

Čítaj viac ...

Komentáre

rok bozieho slova logo

Rok Božieho slova

Komentáre

Čítaj viac ...

Rok Božieho slova

plagat Genezis

Aktivity v Roku Božieho slova

Čítaj viac ...

Knihy v r. Božieho slova

rozpravaj-mi-o-biblii 

Rozprávaj mi o Biblii

Čítaj viac ...

KBD v médiách

logo final3 

KBD v médiách

Čítaj viac ...

rok bozieho slova logoMt 2, 13 – 15; 19 – 23.

 

Niektoré historické fakty z úvodu Matúšovho evanjelia sú evidentne hodnoverné: charakter Herodesa Veľkého, záujem židov o astrológiu, opis Egypta ako útočiska pre židov. No presná historickosť úteku svätej rodiny do Egypta sa už zrejme nebude dať dokázať. Evanjelistovi však ide o niečo viac, ako o históriu. Chce poukázať na súvislosť, že počnúc Abrahámom, Jakubom, Jozefom až po veľkého Mojžiša, mnohé dôležité postavy Starého zákona zostúpili do Egypta. Tak nám evanjelista Matúš hneď na začiatku ponúka kľúč na interpretáciu svojho evanjelia: osobu a poslanie Mojžiša, ktorý zostúpil do Egypta a zostúpi doň i najväčší prorok všetkých čias, sám Ježiš.

Čítať ďalej...

rok bozieho slova logoJn 1, 1 – 18

Všetci vieme, že evanjelista Lukáš umiestnil Ježišovo narodenie do maštale. Možno sme si všimli aj to, že u Matúša mu králi prinášajú dary do domu. A vyzerá to tak, že Ján jeho príchod umiestnil do stanu?! Z jeho Prológu sa totiž denne modlíme, že Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. No a grécka pôvodina doslovne hovorí, že stanovalo medzi nami, narážajúc tak na Stánok zjavenia či Stánok stretávania Izraelského ľudu na púšti. Alebo aj na archu vo Svätyni Jeruzalemského chrámu či na večnú Múdrosť, ktorá prebýva a zapúšťa korene vo svojom ľude (Sir 24,13). No v Knihe Zjavenia akoby už Ján mal víziu aj našich Bohostánkov i v tých najskromnejších kaplnkách (Zjv 21,3). Skrátka náš Boh dodnes miluje chudobu a vyberá si provizórium. Preto musíme riadne bedliť, aby sa nevyzul a ticho neodišiel radšej stanovať – hoc aj bez nás – pod najbližší most či do tábora utečencov. Aby sme ho ako jeho vlastní a ako toho, ktorého nikto nikdy nevidel neobišli a prijali (Jn 1, 11.18).

Čítať ďalej...

rok bozieho slova logo1. čítanie: Iz 7,10-14

Kráľ Achaz sa v kritickej situácii obliehania Jeruzalema (Sýro-efraimská vojna proti Jeruzalemu 735-733 pred Kr.) ukazuje, že nedôveruje prorokovým uisteniam o bezpečnosti mesta. Falošne pritom predstiera nábožnosť. Izaiáš však ihneď prekukol Achabovu taktiku a jeho nedôveru kvalifikuje ako obťažovanie Boha napriek tomu, že Achab pokrytecky hovorí, že nechce obťažovať Boha. Preto oznamuje Achabovi zvláštne znamenie, pri ktorom bude môcť konštatovať, že Boh je s ním a s jeho ľudom. Túto predpoveď židia ihneď pochopili ako mesiášsku predpoveď a evanjelista Matúš sa na ňu odvoláva vo svojej správe o narodení Ježiša Krista. V Matúšovom texte (1,22-23), ktorý je inšpirovaný Duchom Svätým, máme teda inšpirovaný výklad tohto Izaiášovho proroctva.

Čítať ďalej...
Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top