Nedeľa Božieho slova

nedela Bozieho slova logo

Nedeľa Božieho slova

Čítaj viac ...

Komentáre

rok bozieho slova logo

Rok Božieho slova

Komentáre

Čítaj viac ...

Rok Božieho slova

plagat Genezis

Aktivity v Roku Božieho slova

Čítaj viac ...

Knihy v r. Božieho slova

rozpravaj-mi-o-biblii 

Rozprávaj mi o Biblii

Čítaj viac ...

KBD v médiách

logo final3 

KBD v médiách

Čítaj viac ...

rok bozieho slova logoMt 2, 1 - 12

Zdá sa, že traja králi rozumeli hviezdam lepšie ako politike. Veď o radu, kde nájsť novonarodeného Kráľa, išli priamo do tlamy levovej, k Herodesovi v Jeruzaleme . Akoby sa všetko dôležité malo diať práve tam. A skutočne, tam sa udeje slávnostné zvestovanie narodenia Mesiáša. Podobne i Lukáš použije kontrast medzi impozantným, anjelmi ohláseným príchodom Mesiáša pastierom a skromnou maštaľou. Obaja poukazujú na paradox spásy: veľké veci sa dejú v skromných podmienkach.

 

Ako to, že sa Herodes Veľký tak bál malého dieťaťa? Bol to stalinský typ a už mal pre svoj štýl vládnutia toľko skrytých nepriateľov okolo seba, že na vzplanutie revolúcie proti nemu zrejme stačil škrt zápalkou. A on to vedel. Naopak, Dieťa sa nebojí, ani o Márii s Jozefom nečítame, že by sa báli. Dôverujú a poslúchajú a k záchrane im to úplne stačí.

Trom kráľom však nestačilo nájdenie hviezdy, ani len konkrétne informácie. Potrebovali vidieť, dotknúť sa. A zázračná hviezda ich nepriviedla k cieľu, ba napokon ich viedla zle, iba k Herodesovi. Na nájdenie Dieťaťa popri hviezde z prírody potrebovali aj ohlásenie slova zo svätých Písem. Najprv človekom, ako sa to deje i dnes. A keď toto Slovo počúvli, potom im priamo Boh zvestuje, že sa majú vrátiť inou cestou.

Traja králi znamenajú nádej pre pohanov, nádej pre hľadajúcich a nádej pre intelektuálov. A nádej pre nás všetkých, aby sme cez Božie slovo lepšie objavili Boha.

sr. Dagmar Kráľová

 

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top