Nedeľa Božieho slova

nedela Bozieho slova logo

Nedeľa Božieho slova

Čítaj viac ...

Komentáre

rok bozieho slova logo

Rok Božieho slova

Komentáre

Čítaj viac ...

Rok Božieho slova

plagat Genezis

Aktivity v Roku Božieho slova

Čítaj viac ...

Knihy v r. Božieho slova

rozpravaj-mi-o-biblii 

Rozprávaj mi o Biblii

Čítaj viac ...

KBD v médiách

logo final3 

KBD v médiách

Čítaj viac ...

Komentár k Mt 21,1-11

Tento úryvok jasne ukazuje ako Ježiš chápe svoju kráľovskú dôstojnosť: nevstupuje do Jeruzalema okázalo a honosne, ale pokorne na osliatku. Týmto činom ukazuje dve veci: on je skutočný Mesiáš a kráľ (Zach 9,9), avšak iný ako králi tohto sveta. Nevystupuje pred človeka so zdrvujúcou mocou, ale zostupuje k nemu s tichosťou a miernosťou. Jeho cesta k človeku vedie skrze poníženie, ktoré dosiahne svoju najväčšiu hĺbku pri utrpení na kríži.

Čítať ďalej...

kostol lazara betaniaKomentár k prvému čítaniu Ez 37,12-14

Ezechielovo proroctvo je súčasť veľkolepého videnia údolia so suchými kosťami. Na Božie slovo sa kosti pokryjú svalmi a kožou a do takých tiel Boh vloží oživujúceho ducha. Daný prísľub „znovuzrodenia“ bol pôvodne určený židom v babylonskom zajatí, ktorí prežívali po tom, čo padol chrám v roku 586 úplný vonkajší aj vnútorný rozklad a hovorili si: „Zoschli nám kosti, nádej nám odumrela, sme vykynožení.“ (Ez 37,11). Národu, ktorý má zlomené srdce a ktorý už vlastne zomrel, Pán ohlasuje, že ho oživí, čiže privedie späť do Zasľúbenej zeme. Ezechielove slová však naznačujú niečo hlbšie: „vzkriesenie“ a oživenie tých, čo sú mŕtvi pre svoj hriech a vzburu proti Bohu, naznačuje nový život, ktorý má aj vnútornú podobu (očistenie od hriechov a dar nového srdca). Božia spása je totiž úplná a zasahuje celého človeka.

Čítať ďalej...

zapad slnka textKomentár k prvému čítaniu 1 Sam 16,1b.6-7.10-13a

Rozprávanie o Dávidovom pomazaní je zaradené do liturgie kvôli tomu, že je predobrazom krstného pomazania na kňaza, proroka a kráľa. Pôsobení Pánovho ducha v živote Dávida (v. 13) je predobrazom Ducha Svätého v srdci pokrsteného. V tomto texte sa objavuje významná biblická téma: voľba „najmenšieho“ (v. 11), posledného. Boh si volí to, čo je nepatrné. Dávid je totiž najmenší zo svojich bratov a zdá sa, že aj jeho otec na neho zabudol a neskôr je prekvapený touto Božou voľbou (v. 11). Niekoľko prvkov podčiarkuje Boží charakter jeho vyvolenia. Pán povedal prorokovi Samuelovi, že on sám ukáže, kto je vyvolený: keď príde Dávid, Samuel prijíma príkaz pomazať ho olejom, hoci je Dávid najmladší a najmenší. Ďalší rys Božieho vyvolenia je pomazanie duchom, ktorý na ňom zostal natrvalo, nie ako u kráľa Saula, od ktorého odstúpil.

Čítať ďalej...
Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top